Aktualności
Czas czytania: < 1 minuta

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych.

Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach czy na przystankach autobusowych. Należy reagować na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie informować właściwe służby.

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do:

• Pomocy międzysąsiedzkiej, zwykłej obserwacji codziennej aktywności sąsiadów, nic nie zastąpi bowiem zwykłej, ludzkiej czujności i wrażliwości.

• Alarmowania o zagrożeniach odpowiednie służby działające na terenie naszej gminy.