Aktualności
Czas czytania: 3 minuty

Nowy numer do koordynatora usług transportowych:

797 763 218

w godzinach od 8.00 do 15.00

Gmina Łubniany w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku realizuje projekt grantowy pn. ” Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Głównym celem projektu jest wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzeba wsparcia w zakresie mobilności w okresie 20 miesięcy tj. od 1 czerwca 2021r. do 31 stycznia 2023 r. W ramach działań wsparciem zostanie objętych co najmniej 100 osób – mieszkańców Gminy Łubniany oraz zostanie zakupiony nowy 9– osobowy samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy mogą zgłaszać się bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach tel. 774211958 lub u koordynatora projektu.

Planuje się, że w okresie 20 miesięcy realizacji projekt pozytywnie wpłynie m.in. na zaspokojenie potrzeb w zakresie poruszania się, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej zdolności ruchowej, zapewni dostępność do podejmowania zatrudnienia, nauki, a także swobody w dostępie do służby zdrowia, kultury, sportu i rekreacji.
Wartość projektu grantowego wynosi: 384 745,00 PLN, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi: 324 263,09 PLN

Projekt grantowy Gminy Łubniany finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowanego z Funduszy Europejskich Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Czy usługa będzie realizowana po 31.01.2023roku ?

Tak. Zakres i poziom świadczonych usług dla mieszkańców będzie kontynuowany przez Gminę Łubniany do 28.02.2025 roku na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług transportowych door-to-door w gminie Łubniany.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ? 

Są trzy główne założenia, które kwalifikują pasażera do transportu Door-to-Door. Użytkownik musi być/posiadać: 

 1. Mieszkańcem gminy Łubniany
 2. Osobą pełnoletnią
 3. Trudności w poruszaniu się i/lub orzeczenie o niepełnosprawności

DOKĄD MOGĘ POJECHAĆ?

Program DtD ma na celu zniwelowanie barier oraz ułatwienie dostępu do podstawowych form aktywności dnia codziennego takich jak: 

 1. Aktywizacja społeczna
 2. Cele zawodowe
 3. Cele edukacyjne
 4. Cele zdrowotne

Użytkownik może zamówić transport zarówno na terenie Gminy Łubniany, a także za zgodą kierownika poza jej granice. 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

 • Przed przystąpieniem do programu w pierwszej kolejności należy zapoznać się z regulaminem usługi transportu door-to-door.
 • Warunkiem skorzystania z usługi jest złożenie w siedzibie GOPS w Łubnianach na 2 dni przed pierwszym korzystaniem z usługi wypełnionego oświadczenia (załącznik nr1 do Regulaminu).
 • Zgłoszenia chęci przejazdu można dokonać od 14 dni do 2 dni przed terminem wykonania na formularzu (załącznik nr2 do Regulaminu) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach, telefonicznie pod nr tel. 774211958 lub po zarejestrowaniu się przez aplikację internetową do zamawiania przejazdów na stronie www.lubniany.pl  
 • W każdym przypadku o możliwości realizacji usługi będzie decydować kolejność zgłoszeń. Potwierdzanie przyjęcia zgłoszeń odbywa się na bieżąco.
 • Użytkownik powinien posiadać przy sobie odpowiedni dokument wskazujący na trudności w samodzielnym poruszaniu się. 

ZAMÓW TRANSPORT DOOR-TO-DOOR

 • Koordynator usług transportowych: 797 763 218

w godzinach od 8.00 do 15.00

DOKUMENTY DO POBRANIA

WAŻNE PYTANIA I ODPOWIEDZI.

 1. Czy mogę jechać z opiekunem?

TAK. Użytkownikowi przysługuje prawo przejazdu z opiekunem bez dodatkowych opłat. 

 1. Czy przejazd jest płatny? 

NIE. Usługa Door-To-Door w okresie realizacji projektu jest usługą w 100% BEZPŁATNĄ. 

 1. Czy osoba na wózku inwalidzkim może zostać przewieziona? 

TAK. Pojazd, którym dysponuje Gmina Łubniany jest wyposażony w zautomatyzowaną windę przystosowaną do transportu m.ni. osób na wózku inwalidzkim.  

 1. Czy kierowca odprowadzi mnie do punktu docelowego np. gabinetu lekarskiego?

NIE. Kierowca jest odpowiedzialny za pojazd oraz osoby w pojeździe. W takich przypadkach zalecane jest skorzystanie z opiekuna, któremu przysługuje darmowy przejazd. 

 1. Czy w pojeździe wraz z osobą niewidomą może podróżować pies przewodnik. 

TAK, może. Także nieodpłatnie.