Aktualności
Czas czytania: < 1 minuta

Letnia rehabilitacja dzieci
ubezpieczonych rolników


W okresie wakacji 2023 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie
w terminie 20.07 – 09.08.2023 r.
wad postawy i chorób układu ruchu  w Jedlcu
w terminie 10.07 – 30.07.2023 r.

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

  • Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
  • Wiek – dzieci urodzone w latach 2008-2016 (7-15 lat)
  • Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą – druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS www.krus.gov.pl – wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierającą m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  • Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski należy składać do 12 maja 2023 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych
i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.