Aktualności

Ministerstwo Rodzin i Polityki Społecznej dot. Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Czas czytania: 2 minuty

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej14, tj. 1 823,60 PLNdla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLNdla osoby w rodzinie.

Zakładany okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2023:

– od grudzień 2023 do wrzesień 2024, poszczególne miesiące

Bezpośredni link do strony internetowej MRiPS dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl, aby zainteresowane osoby mogły zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ.