Aktualności

Terminy składania wniosków na okres 2024/2025

Czas czytania: 2 minuty

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2024 r. roku przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie wnioski na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 o:

 • Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2024/2025 (trwający od 01.11.2024r. do 31.10.2025r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2024 r. za pośrednictwem portalu Emp@tia
 • w formie  papierowej od  1 sierpnia  2024 r.  w siedzibie GOPS-U W Łubnianach lub pocztą 
 • W LIPCU 2024 R. NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY BEZPOŚREDNIO w GOPS w  Łubnianach

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia
30 listopada tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa
  do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje
  do ostatniego dnia lutego następnego roku;

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2024/2025 (trwający od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2024 za pośrednictwem portalu Emp@tia
 • w formie  papierowej od  1 sierpnia  2024 r.  w siedzibie GOPS-U W Łubnianach lub pocztą 
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 1209,00 zł.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.