Aktualności

Dom Dziennego Pobytu w Biadaczu

Dom Dziennego Pobytu w Biadaczu powstał w 2017 roku jako jeden z elementów projektu „Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych w Gminie Łubniany”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach.

Dom Dziennego Pobytu w Biadaczu jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Łubniany, którzy ze względu na wiek lub niepełnoprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Podczas naszych zajęć stawiamy na szeroko rozumiane aktywizowanie i indywidualne podejście do uczestników warsztatów. Wspólnie odkrywamy nasze pasje, poznajemy ciekawe miejsca, kulturę i sztukę, a przede wszystkim staramy się zapewnić bezpieczeństwo i dobrą zabawę.  

Dom Dziennego Pobytu w Biadaczu

czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 

Do DDP w Biadaczu kieruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach tel. 77-4211-958 na wniosek zainteresowanych.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 510-508-604