Aktualności

Kurier społeczny

Od  stycznia  2022r. z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na terenie Gminy Łubniany rusza kolejna edycja usług „Marszałkowskiego kuriera społecznego” w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni”. Wsparcie skierowane jest do osób starszych, niesamodzielnych, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Usługa Marszałkowskiego kuriera społecznego obejmuje przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz  doraźną pomoc – na podstawie indywidualnych uzgodnień (np. dokonywanie niezbędnych zakupów, regulowanie opłat domowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, zapewnienie kontaktów z otoczeniem itp.)

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 77 421 19 58, 510 508 604