Aktualności
Czas czytania: 3 minuty

 Oto numery telefonów do koordynatorów ds. uchodźców przybywających na teren powiatu opolskiego 

👉 w języku polskim 731 669 953 

👉 w języku ukraińskim i polskim 731 669 839 

Ważne informacje

1. UCHODŹCA TO OSOBA KTÓRA , KTÓRA PRZEKROCZYŁA GRANICĘ OD 24 LUTEGO 2022 ROKU.

2. DOWIEDZ SIĘ JAKIE DOKUMENTY POSIADA OSOBA PODAJĄCA SIĘ ZA UCHODŹCE. /paszport ze stemplem, potwierdzającym przekroczenie granicy;

– zaświadczenie Straży Granicznej o przekroczeniu granicy/;

3. USTAL CZY UCHODŹCA ZAREJESTROWAŁ SIĘ W PUNKCIE RECEPCYJNYM NA GRANICY

3. JEŚLI UCHODŹCA NIE POSIADA DOKUMENTÓW WYPEŁNIA  OŚWIADCZENIE ( DOSTĘPNE W URZĘDZIE GMINY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ

www.gov.pl/web/uw-opolski/oswiadczenia-dla-uchodzcow-do-pobrania.

4. Przyjąłeś do siebie UCHODŹCĘ, który nie zarejestrował się na granicy, to zgłoś się z nim do Urzędu Gminy. Pracownik urzędu zarejestruje go w systemie.

Telefony do wszystkich urzędów gmin z terenu powiatu opolskiego:

a) Urząd Gminy w Chrząstowicach, – 774110420 

b) Urząd Gminy w Dąbrowie – 774641010 w.114,115 

c) Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim – 774032550  

d) Urząd Gminy w Komprachcicach – 774031724 

d) Urząd Gminy w Łubnianach – 774270588 

e) Urząd Gminy w Murowie – 774214475 

f) Urząd Miejski w Niemodlinie – 698144700 

g) Urząd Miejski w Ozimku – 774622861  

h) Urząd Miejski w Prószkowie – 774013734 

i) Urząd Gminy w Popielowie – 774275824 

j) Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim – 774640866, 774640857 

k) Urząd Gminy w Turawie – 774212012 w.119 

l) Urząd Miejski w Tułowicach – 789405012 


6. Nie możesz zapewnić noclegu UCHODŹCY to zgłoś ten fakt w gminie i wówczas zostanie wskazane miejsce zakwaterowania.

7. UCHODŹCA potrzebuje pomocy medycznej to lekarz z każdej Przychodni, lub szpitala udzieli pomocy nieodpłatnie.

8. Dzieci – UCHODŹCY w wieku przedszkolnym  lub szkolnym można zgłosić do przedszkola lub szkoły najbliżej miejsca zamieszkania UCHODŹCÓW. Tam otrzymają wszelką pomoc związaną z edukacją.

9. Uchodźco jeśli szukasz pracy zadzwoń do Powiatowego Urzędu Pracy tel. 774422943, 774423203 w godz. 8.00 – 14.00. 

10. Potrzebujesz pomocy psychologicznej zadzwoń – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 774420531, 500773948 w godz. 8.00-15.00.

11. Chcesz uzyskać dodatkowe informacje zadzwoń w godzinach 7.30 – 18.30

w  języku polskim-–  tel. 731669953

w języku ukraińskim –tel. 731669839


БІЖЕНЕЦЬ- ЦЕ ОСОБА, ЯКА ПЕРЕТНУЛА КОРДОН ВІД 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ.

ДІЗНАЙСЯ, ЯКІ ДОКУМЕНТИ Є В ОСОБИ, ЯКА ПОВІДОМЛЯЄ ПРО СТАТУС БІЖЕНЦЯ. / паспорт зі штампом, підтверджуючим перетин кордону; Довідка від прикордонника про перетин кордону/;

Визначіть, чи біженець зареєструвався у прикордонному приймальному пункті.

Якщо біженець не має документів, то заповнює декларацію ( доступна в районній раді або на сайті:

http://www.gov.pl/web/uw-opolski/oswiadczenia-dla-uchodzcow-do-pobrania.)

Якщо ти прийняв до себе БІЖЕНЦЯ, який не зареєструвався на кордоні, то зголосись з ним до районної ради. Працівник ради зареєструє його в системі. 

Номери телефонів до всіх районних рад з території Ополя:

а) Районна рада в Chrząstowicach ( Хшостовіцах), тел. 774110420

б) Районна рада в Dąbrowie(Домброва) тел. 774641010   (114,115)

в) Районна рада в Dobrzeniu Wielkim( Добженю Вєлкім) тел.774032550

г) Районна рада в Komprachcicach( Компрахчіцах) 774031724

ґ) Районна рада в Łubnianach( Лубнянах)- 774270588

д) Районна рада в Murowie( Муровє)- 774214475

е) Міська рада в Niemodlinie ( Нємодлінє) – 698144700

є) Міська рада в Ozimku ( Oжімку)- 776422850

ж) Міська рада в Prószkowie ( Прушкові) -774013734

з) Районна рада в Popielowie( Попєльовє) -774275824

и)Районна рада в Turnawie Opolskim (Турнавє Опольскім)- 774640866, 774640857

і)Районна рада в Turawie( Туравє)- 774212012(119)

й) Міська рада в Tułowicach- 789405012


Якщо не можеш надати житло БІЖЕНЦЮ то повідом  про це в районній раді і вам  буде надане місце проживання. 

Якщо БІЖЕНЕЦЬ потребує медичної допомоги то- лікар з будь-якої поліклініки або лікарні надасть допомогу безкоштовно.

На навчання можуть бути зараховані ДІТИ-БІЖЕНЦІ дошкільного та шкільного віку в дитячі садки та школи, які знаходяться найближче до місця проживання біженця. Там діти отримають допомогу, пов’язану з навчанням. 

БІЖЕНЕЦЬ, який потребує роботи телефонуйте до центру зайнятості за номером телефону: 774422943, 774423203 від 8:00 -14:00

Потрібна психологічна допомога?- телефонуйте в Районний Центр Допомоги Родині- 774420531, 500773948, від 8:00 -15:00

12. Якщо вам потрібна дадаткова інформація, телефонуйте нам за номером: 

Польською мовою – 731669953

Українською – 731669839