Aktualności

Informacje dla Obywateli Ukrainy

Czas czytania: < 1 minuta

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny i został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne:

 1. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE w wysokości 300,00 zł na osobę – wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach;
 2. POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY– wniosek składa się Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach;
 3. BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA 
 4. POMOC ŻYWNOŚCIOWAwniosek składa się Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach;
 5. ŚWIADCZENIA RODZINNE – wniosek składa się Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach;
 6. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (tzw. 500+) – wniosek składa się do ZUS, poprzez systemy teleinformatyczne;
 7. ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (tzw. 300+) – wniosek składa się do ZUS, poprzez systemy teleinformatyczne ;
 8. RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY – wniosek składa się do ZUS, poprzez systemy teleinformatyczne; 
 9. DOFINANSOWANIE OBNIŻENIA OPŁAT RODZICA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU , klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna; – wniosek składa się do ZUS, poprzez systemy teleinformatyczne; 
 1. STYPENDIA SZKOLNE – wniosek składa się Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach; 
 1. POMOC O CHARAKTERZE SOCJALNYM – wniosek składa się Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach;

Prawo do świadczeń wymienionych w punktach 5 – 9 ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek