Aktualności

Projekt ROSA – Resocjalizacja, Otwartość, Socjoterapia i Aktywność

Projekt ma na celu wdrożenie i realizowanie działań wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Łubniany.

W ramach projektu są prowadzone zajęcia nakierowujące młode osoby do nabywania umiejętności życiowych ułatwiających im w prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym. Ponadto w ramach działań dostarczone zostanie specjalistyczne wsparcie w postaci konsultacji i poradnictwa z psychologiem, pedagogiem, doradcą do spraw socjalnych oraz logopedą, wyjazdy integracyjno-edukacyjne, wyjazd na tzn. „szkołę przetrwania”.

 Opisana inicjatywa ma na celu poprawę i jakość funkcjonowania rodzin oraz dostrzeganie potrzeb i rozwiązań problemów społecznych w Gminie Łubniany.