Aktualności

Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Łubniany na lata 2021-2030

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Łubniany na lata 2021- 2030 jest dokumentem stanowiącym kontynuację strategii wcześniejszej i zarazem pogłębiającym wybrane obszary. Celem działań i interwencji wskazanych w przedkładanej Strategii jest szeroko pojmowana poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy Łubniany, zwłaszcza tych grup społecznych, które są dotknięte problemami społecznymi, marginalizacją i wykluczeniem społecznym.